SCAMPER Là Gì? Cách Sử Dụng Và Tìm Ý Tưởng Từ Scamper

Phương pháp SCAMPER là một công cụ mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sáng tạo và tạo ra các ý tưởng mới. Khi áp dụng SCAMPER, người sử dụng phải tập trung vào việc tìm ra các cách khác nhau để tận dụng và thay đổi các yếu tố có sẵn trong sản phẩm hoặc quá trình hiện có, nhằm tạo ra những ý tưởng mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện tại.

SCAMPER là gì?

SCAMPER là gì? Phương pháp SCAMPER là một công cụ sáng tạo và phát triển ý tưởng, được phát triển bởi Alex Faickney Osborn vào những năm 1950. SCAMPER là viết tắt của 7 từ khóa, mỗi từ đại diện cho một phương pháp khác nhau để tạo ra các ý tưởng mới:

SCAMPER là gì? Tìm hiểu và các ví dụ chi tiết về SCAMPER
SCAMPER là gì? Tìm hiểu và các ví dụ chi tiết về SCAMPER

- S: Substituting (Thay thế): Tìm cách thay thế một phần hoặc toàn bộ một phần của sản phẩm hoặc quá trình bằng một thứ khác.

- C: Combining (Kết hợp): Tìm cách kết hợp hai hoặc nhiều thành phần khác nhau để tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới.

- A: Adapting (Điều chỉnh): Tìm cách điều chỉnh, tùy biến hoặc thay đổi một sản phẩm hoặc quy trình hiện có để phù hợp với một mục đích mới.

- M: Modifying (Sửa đổi): Tìm cách sửa đổi một phần hoặc toàn bộ một sản phẩm hoặc quy trình hiện có để cải tiến chúng.

- P: Putting to other uses (Sử dụng cho mục đích khác): Tìm cách sử dụng một sản phẩm hoặc quy trình hiện có cho một mục đích khác ngoài mục đích ban đầu.

- E: Eliminating (Loại bỏ): Tìm cách loại bỏ một phần hoặc toàn bộ một phần của sản phẩm hoặc quy trình để tối ưu hóa hiệu quả.

- R: Rearranging (Sắp xếp lại): Tìm cách sắp xếp lại các thành phần hoặc phần tử của sản phẩm hoặc quy trình hiện có để tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới.

Phương pháp SCAMPER
Phương pháp SCAMPER

Phương pháp SCAMPER là một công cụ mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sáng tạo và tạo ra các ý tưởng mới.

Khi áp dụng SCAMPER, người sử dụng phải tập trung vào việc tìm ra các cách khác nhau để tận dụng và thay đổi các yếu tố có sẵn trong sản phẩm hoặc quá trình hiện có, nhằm tạo ra những ý tưởng mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện tại.

Ví dụ về phương pháp SCAMPER

S – Substitute (Thay thế)

Phương pháp S – Substitute (Thay thế) trong SCAMPER: Trong phương pháp SCAMPER, S đại diện cho "Substitute" - tức là tìm cách thay thế một phần hoặc toàn bộ một phần của sản phẩm hoặc quá trình bằng một thứ khác.

S – Substitute (Thay thế)
Víd Dụ về Phương pháp S – Substitute (Thay thế) trong SCAMPER

Thay thế có thể áp dụng cho bất kỳ thành phần nào của sản phẩm hoặc quá trình, từ nguyên liệu đến công nghệ sản xuất.

 • Các câu hỏi cơ bản để áp dụng phương pháp Substitute trong SCAMPER gồm:
 • Có thể thay thế bất kỳ thành phần nào của sản phẩm hoặc quá trình hiện tại bằng một thứ khác?
 • Có thể thay đổi nguyên liệu, vật liệu hoặc công nghệ sản xuất không?
 • Thay thế bằng một sản phẩm hoàn toàn mới có thể giải quyết vấn đề hiện tại tốt hơn không?
 • Có thể sử dụng công nghệ mới để thay thế công nghệ hiện tại không?
 • Có thể sử dụng phương pháp, kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn mới để thay thế phương pháp hiện tại không?

Ví dụ về cách áp dụng Substitute trong SCAMPER:

Giả sử bạn đang phát triển một sản phẩm đóng gói thực phẩm, nhưng bạn gặp vấn đề với loại bao bì hiện tại của bạn. Bằng cách áp dụng phương pháp Substitute, bạn có thể đưa ra những câu hỏi để tìm cách thay thế bao bì hiện tại, ví dụ như:

 • Có thể thay thế bao bì hiện tại bằng một loại vật liệu mới hoặc một thiết kế khác?
 • Có thể thay thế bao bì hiện tại bằng một công nghệ sản xuất mới hoặc một quy trình sản xuất khác?
 • Có thể sử dụng một loại bao bì hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề này không?
 • Có thể sử dụng các vật liệu tự phân hủy để thay thế bao bì hiện tại không?
 • Có thể sử dụng các phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường để thay thế quy trình sản xuất hiện tại không?

Bằng cách áp dụng phương pháp Substitute, bạn có thể tìm ra nhiều ý tưởng mới để giải quyết vấn đề với bao bì của bạn và cải tiến sản phẩm của mình.

C – Combine (Kết hợp)

Chi tiết về C – Combine (Kết hợp) trong SCAMPER. Trong phương pháp SCAMPER, C đại diện cho "Combine" - tức là tìm cách kết hợp hai hoặc nhiều thành phần khác nhau để tạo ra một sản phẩm hoặc quá trình mới.

Víd Dụ về Phương pháp C – Combine (Kết hợp) trong SCAMPER
Víd Dụ về Phương pháp C – Combine (Kết hợp) trong SCAMPER

Kết hợp có thể áp dụng cho bất kỳ thành phần nào của sản phẩm hoặc quá trình, từ nguyên liệu đến công nghệ sản xuất.

Các câu hỏi cơ bản để áp dụng phương pháp Combine trong SCAMPER gồm:

 • Có thể kết hợp hai hoặc nhiều thành phần hiện có để tạo ra một sản phẩm mới và độc đáo hơn không?
 • Có thể kết hợp các công nghệ, quy trình hoặc phương pháp sản xuất để tạo ra một sản phẩm mới và hiệu quả hơn không?
 • Có thể kết hợp các sản phẩm khác nhau để tạo ra một sản phẩm mới và đáp ứng nhu cầu khách hàng không?
 • Có thể kết hợp các nguyên liệu hoặc vật liệu khác nhau để tạo ra một sản phẩm mới và có tính năng tốt hơn không?
 • Có thể kết hợp các tính năng hoặc lợi ích khác nhau của sản phẩm để tạo ra một sản phẩm mới và hấp dẫn hơn không?

Ví dụ về cách áp dụng Combine trong SCAMPER:

Giả sử bạn đang phát triển một sản phẩm bánh kẹp, nhưng bạn muốn tạo ra một loại sản phẩm mới và độc đáo hơn để thu hút khách hàng.

Bằng cách áp dụng phương pháp Combine, bạn có thể đưa ra những câu hỏi để tìm cách kết hợp các thành phần khác nhau để tạo ra sản phẩm mới, ví dụ như:

 • Có thể kết hợp các nguyên liệu khác nhau để tạo ra một loại bánh kẹp mới với hương vị độc đáo không?
 • Có thể kết hợp bánh kẹp với một loại nước sốt hoặc kem để tạo ra một loại sản phẩm mới không?
 • Có thể kết hợp các loại bánh kẹp khác nhau để tạo ra một sản phẩm đa dạng hơn không?
 • Có thể kết hợp bánh kẹp với các thành phần khác nhau để tạo ra một sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao hơn không?
 • Có thể kết hợp các tính năng khác nhau của bánh kẹp để tạo ra một sản phẩm mới và hấp dẫn hơn không?

A – Adapt (Thích nghi)

Chi tiết về A – Adapt (Thích nghi) trong SCAMPER: Trong phương pháp SCAMPER, A đại diện cho "Adapt" - tức là tìm cách thích nghi và sửa đổi sản phẩm hoặc quy trình hiện có để đáp ứng nhu cầu khác nhau hoặc giải quyết vấn đề hiện tại.

Víd Dụ về Phương pháp A – Adapt (Thích nghi) trong SCAMPER
Víd Dụ về Phương pháp A – Adapt (Thích nghi) trong SCAMPER

Thích nghi có thể áp dụng cho bất kỳ khía cạnh nào của sản phẩm hoặc quy trình, từ chức năng đến cách thức tiếp cận khách hàng.

Các câu hỏi cơ bản để áp dụng phương pháp Adapt trong SCAMPER gồm:

 • Có thể sửa đổi hoặc cải tiến một tính năng hoặc chức năng của sản phẩm để tăng tính hiệu quả không?
 • Có thể thích nghi với một thị trường hoặc một nhóm khách hàng mới bằng cách tạo ra một phiên bản sản phẩm hoặc quá trình mới không?
 • Có thể thích nghi với các thay đổi trong thị trường hoặc quy định bằng cách sửa đổi sản phẩm hoặc quy trình sản xuất không?
 • Có thể sửa đổi hoặc cải tiến cách thức tiếp cận khách hàng để tăng doanh số và sự hài lòng của khách hàng không?
 • Có thể thích nghi với một tình huống khẩn cấp bằng cách sửa đổi hoặc cải tiến sản phẩm hoặc quy trình sản xuất để giải quyết vấn đề đó không?

Ví dụ về cách áp dụng Adapt trong SCAMPER:

Giả sử bạn đang bán sản phẩm chăm sóc tóc cho phụ nữ, nhưng bạn nhận thấy có một nhóm khách hàng nam đang quan tâm đến sản phẩm của bạn. Bằng cách áp dụng phương pháp Adapt, bạn có thể đưa ra những câu hỏi để tìm cách thích nghi sản phẩm của bạn với nhóm khách hàng này, ví dụ như:

 • Có thể sửa đổi thành phần của sản phẩm để phù hợp với tóc nam không?
 • Có thể sử dụng một hình ảnh hoặc quảng cáo khác nhằm thu hút khách hàng nam không?
 • Có thể sửa đổi hoặc cải tiến cách thức sử dụng sản phẩm để phù hợp với tóc nam không?
 • Có thể tạo ra một sản phẩm mới với nhãn hiệu khác nhằm thu hút khách hàng nam không?
 • Có thể tìm hiểu nhu cầu và sở thích của khách hàng nam và sửa đổi ho

M – Modify (Điều chỉnh)

Chi tiết về M – Modify (Điều chỉnh) trong SCAMPER: Trong phương pháp SCAMPER, M đại diện cho Modify - tức là điều chỉnh hoặc sửa đổi sản phẩm hiện tại để cải thiện chất lượng hoặc hiệu suất của nó.

Víd Dụ về Phương pháp A – Adapt (Thích nghi) trong SCAMPER
Víd Dụ về Phương pháp M – Modify (Điều chỉnh) trong SCAMPER

Modify có thể áp dụng cho bất kỳ khía cạnh nào của sản phẩm hoặc quy trình, từ chức năng đến hình dạng, kích thước, vật liệu và quy trình sản xuất.

Các câu hỏi cơ bản để áp dụng phương pháp Modify trong SCAMPER gồm:

 • Có thể sửa đổi hoặc điều chỉnh tính năng hoặc chức năng của sản phẩm để tăng hiệu suất không?
 • Có thể sửa đổi hình dạng, kích thước hoặc vật liệu của sản phẩm để giảm chi phí sản xuất hoặc cải thiện tính thẩm mỹ không?
 • Có thể thay đổi quy trình sản xuất để giảm thời gian sản xuất hoặc tăng năng suất không?
 • Có thể thay đổi hoặc cải tiến giao diện người dùng để tăng trải nghiệm người dùng không?
 • Có thể thay đổi hoặc cải tiến quá trình phân phối để giảm thời gian và chi phí giao hàng không?

Ví dụ về cách áp dụng Modify trong SCAMPER:

Giả sử bạn đang sản xuất chiếc xe điện nhỏ gọn cho những người sống trong thành phố. Bằng cách áp dụng phương pháp Modify trong SCAMPER, bạn có thể đưa ra những câu hỏi để tìm cách cải thiện sản phẩm của mình, ví dụ như:

 • Có thể sửa đổi mức tiêu thụ năng lượng của xe để kéo dài thời gian sử dụng không?
 • Có thể thay đổi hình dạng của xe để giảm chi phí sản xuất không?
 • Có thể thay đổi quy trình sản xuất để tăng năng suất và giảm chi phí không?
 • Có thể thay đổi hoặc cải tiến giao diện điều khiển để tăng tính thẩm mỹ và sự tiện dụng không?
 • Có thể thay đổi hoặc cải tiến cách sạc để tăng tốc độ sạc và thời gian sử dụng của xe không?

P – Put to other uses (Sử dụng cho mục đích khác)

Chi tiết về P – Put to other uses (Sử dụng cho mục đích khác) trong SCAMPER: P trong SCAMPER đại diện cho Put to other uses - tức là sử dụng sản phẩm hiện tại cho một mục đích khác hoặc tận dụng tiềm năng của sản phẩm đó để tạo ra những giá trị mới.

P – Put to other uses (Sử dụng cho mục đích khác) trong SCAMPER
P – Put to other uses (Sử dụng cho mục đích khác) trong SCAMPER

Để áp dụng phương pháp P trong SCAMPER, có thể đưa ra những câu hỏi như:

 • Có thể sử dụng sản phẩm hiện tại cho một mục đích khác không?
 • Có thể tận dụng tính năng hoặc khả năng của sản phẩm để tạo ra giá trị mới không?
 • Có thể sử dụng sản phẩm hiện tại trong một thị trường hoàn toàn khác không?
 • Ví dụ về cách áp dụng phương pháp P trong SCAMPER:

Giả sử bạn đang sản xuất một chiếc bàn để học cho trẻ em. Bằng cách áp dụng phương pháp P trong SCAMPER, bạn có thể đưa ra những câu hỏi để tìm cách tận dụng tiềm năng của sản phẩm của mình, ví dụ như:

 • Có thể sử dụng bàn học để làm bàn làm việc tại nhà không?
 • Có thể tận dụng tính năng của bàn học để tạo ra một sản phẩm mới, chẳng hạn như một bàn chơi game?
 • Có thể sử dụng bàn học cho thị trường khác, chẳng hạn như bàn học cho người lớn?
 • Bằng cách đặt câu hỏi và đưa ra ý tưởng mới, phương pháp P trong SCAMPER có thể giúp bạn tìm ra những giải pháp sáng tạo và phát triển sản phẩm của mình theo hướng mới.

E – Eliminate (Loại bỏ)

Chi tiết về E – Eliminate (Loại bỏ) trong SCAMPER: E trong SCAMPER đại diện cho Eliminate - tức là loại bỏ bất kỳ yếu tố không cần thiết hoặc không mang lại giá trị cho sản phẩm.

E – Eliminate (Loại bỏ) trong SCAMPER
E – Eliminate (Loại bỏ) trong SCAMPER

Để áp dụng phương pháp E trong SCAMPER, có thể đưa ra những câu hỏi như:

 • Có yếu tố nào trong sản phẩm là không cần thiết hoặc không mang lại giá trị cho sản phẩm không?
 • Có thể loại bỏ bất kỳ bộ phận, tính năng hoặc tính năng nào mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm không?
 • Có thể giảm bớt số lượng bộ phận hoặc nguyên vật liệu để tối ưu hóa sản xuất không?
 • Ví dụ về cách áp dụng phương pháp E trong SCAMPER:

Giả sử bạn đang sản xuất một sản phẩm đồ gia dụng và muốn tìm cách cải tiến sản phẩm của mình.

Bằng cách áp dụng phương pháp E trong SCAMPER, bạn có thể đưa ra những câu hỏi để tìm kiếm những yếu tố không cần thiết hoặc không mang lại giá trị cho sản phẩm của mình, ví dụ như:

 • Có thể loại bỏ một tính năng hoặc một bộ phận mà không ảnh hưởng đến chức năng của sản phẩm không?
 • Có thể sử dụng nguyên vật liệu khác hoặc tối ưu hóa quá trình sản xuất để giảm chi phí không cần thiết không?
 • Có thể thay đổi thiết kế để loại bỏ những yếu tố không cần thiết hoặc không hợp lý?
 • Bằng cách đặt câu hỏi và tìm kiếm các yếu tố không cần thiết hoặc không mang lại giá trị, phương pháp E trong SCAMPER có thể giúp bạn tối ưu hóa sản phẩm của mình và tạo ra một sản phẩm có chất lượng cao hơn.

R – Rearrange (Thay đổi trật tự)

Chi tiết về R – Rearrange (Thay đổi trật tự) trong SCAMPER: R trong SCAMPER đại diện cho Rearrange - tức là thay đổi trật tự, cấu trúc hoặc vị trí của các yếu tố trong sản phẩm để tạo ra sự khác biệt và tối ưu hóa chức năng của sản phẩm.

R – Rearrange (Thay đổi trật tự) trong SCAMPER
R – Rearrange (Thay đổi trật tự) trong SCAMPER

Để áp dụng phương pháp R trong SCAMPER, có thể đưa ra những câu hỏi như:

 • Có thể sắp xếp các yếu tố trong sản phẩm theo một cách khác để tăng tính thẩm mỹ hoặc cải thiện chức năng của sản phẩm không?
 • Có thể thay đổi vị trí của các bộ phận để tối ưu hóa vận hành hoặc tiết kiệm không gian không?
 • Có thể tạo ra các cấu trúc hoặc mối liên kết mới giữa các yếu tố để cải thiện hiệu suất của sản phẩm không?

Ví dụ về cách áp dụng phương pháp R trong SCAMPER:

Giả sử bạn đang thiết kế một chiếc ghế để sử dụng trong phòng khách. Bằng cách áp dụng phương pháp R trong SCAMPER, bạn có thể đưa ra những câu hỏi để tìm kiếm cách thay đổi trật tự, cấu trúc hoặc vị trí của các yếu tố trong sản phẩm của mình, ví dụ như:

 • Có thể thay đổi cấu trúc của ghế để tăng độ thoải mái hoặc cải thiện độ bền không?
 • Có thể sắp xếp các yếu tố khác nhau trong ghế để tạo ra một thiết kế mới hoặc tăng tính thẩm mỹ không?
 • Có thể thay đổi vị trí của các bộ phận trong ghế để tối ưu hóa sự tiện lợi và độ an toàn không?
 • Bằng cách đặt câu hỏi và tìm kiếm các cách thay đổi trật tự, cấu trúc hoặc vị trí của các yếu tố trong sản phẩm của mình, phương pháp R trong SCAMPER có thể giúp bạn thiết kế một sản phẩm mới, tối ưu hóa chức năng và độ bền, và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Biên tập: Hanoi Cooking

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NẤU ĂN

Hotline:  0979 499 131 ( Thầy Vũ 

Địa Chỉ: Khu Văn Hoá Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội

Website: https://truongcaodangnauan.edu.vn/

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN: TẠI ĐÂY

 

BẠN THÍCH BÀY VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc. Điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi. Câu hỏi sẽ được giải đáp sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách