Franchise Là Gì? Một Số Thương Hiệu Nhượng Quyền Ở Việt Nam

Franchise là một mô hình kinh doanh phổ biến trong đó một cá nhân hoặc công ty (franchisor) cấp phép quyền sử dụng thương hiệu, sản phẩm và hệ thống kinh doanh cho người khác (franchisee) với mục đích mở rộng và phát triển doanh nghiệp.

Franchise là gì?

Trong ngữ cảnh kinh doanh, "franchise" (còn được gọi là "hệ thống nhượng quyền") là một mô hình kinh doanh trong đó một công ty (gọi là "franchisor") cho phép một cá nhân hoặc một công ty khác (gọi là "franchisee") sử dụng tên thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và hệ thống kinh doanh của mình theo một số điều kiện và hướng dẫn cụ thể.

Franchise là gì?
Franchise là gì?

Trong trường hợp này, franchisee trở thành một đơn vị hoạt động độc lập nhưng vẫn phải tuân thủ những quy tắc và tiêu chuẩn được đặt ra bởi franchisor.

Mô hình franchise có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, bao gồm nhà hàng, cửa hàng bách hóa, khách sạn, dịch vụ vận chuyển, và nhiều hơn nữa. Điều quan trọng trong một hệ thống franchise là sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ giữa franchisor và franchisee để đạt được sự phát triển và thành công cả hai bên.

Các franchisee thường phải trả cho franchisor một khoản tiền gọi là "tiền nhượng quyền" và một phần doanh thu hoặc lợi nhuận hàng tháng.

Trong khi franchisee hưởng lợi từ việc sử dụng thương hiệu đã được thiết lập và hệ thống kinh doanh đã được thử nghiệm, franchisor cũng có lợi ích từ việc mở rộng và phát triển mạng lưới kinh doanh của mình thông qua các đơn vị franchise.

Mô hình franchise thường mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giảm rủi ro do đã có một thương hiệu đã được chứng minh và một hệ thống kinh doanh hoạt động, hỗ trợ từ franchisor, và cơ hội mở rộng nhanh chóng.

Tuy nhiên, franchisee cũng phải tuân thủ các quy tắc và hạn chế của hợp đồng franchise và chia sẻ một phần lợi nhuận của mình với franchisor.

Phân loại các hình thức franchise nhà hàng, khách sạn

Các hình thức franchise trong ngành nhà hàng và khách sạn có thể phân loại theo các tiêu chí sau:

Nhượng quyền có tham gia quản lý (Management franchise)

Hình thức franchise có tham gia quản lý, được gọi là "Management franchise", là một loại hình đặc biệt trong mô hình nhượng quyền. Trong hình thức này, franchisor không chỉ cung cấp thương hiệu, sản phẩm và hệ thống kinh doanh, mà còn chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ quản lý toàn diện cho franchisee.

Nhượng quyền có tham gia quản lý
Nhượng quyền có tham gia quản lý

Trong mô hình Management franchise, franchisor chia sẻ kiến thức, kỹ năng và quy trình quản lý của mình với franchisee.

Franchisee được đào tạo và hướng dẫn về cách quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày, bao gồm quản lý nhân viên, kiểm soát chi phí, quảng cáo và tiếp thị, và các khía cạnh khác của hoạt động kinh doanh.

Franchisor thường cung cấp hỗ trợ liên tục cho franchisee trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Họ có thể cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo cho nhân viên, hướng dẫn về quy trình và chuẩn mực kinh doanh, và hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh.

Mô hình Management franchise phổ biến trong các ngành công nghiệp như nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vận chuyển, bảo trì và sửa chữa, và nhiều lĩnh vực khác.

Điều quan trọng là franchisor và franchisee phải thiết lập một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, dựa trên sự tin tưởng và cam kết chung để đạt được thành công và phát triển bền vững cho cả hai bên.

Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện (Full business format franchise)

Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện, hay còn được gọi là "Full business format franchise", là một hình thức franchise trong đó franchisor không chỉ chia sẻ thương hiệu và sản phẩm, mà còn cung cấp cho franchisee một hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh và chi tiết.

Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện
Nhượng quyền mô hình kinh doanh toàn diện

Trong mô hình Full business format franchise, franchisor cung cấp cho franchisee tất cả các khía cạnh của một hệ thống kinh doanh, bao gồm:

- Thương hiệu: Franchisee được quyền sử dụng thương hiệu đã được xây dựng và thiết lập của franchisor. Điều này bao gồm tên thương hiệu, logo, hình ảnh và các yếu tố hình thức khác để xác định thương hiệu.

- Quy trình hoạt động: Franchisor cung cấp hướng dẫn và quy trình chi tiết về cách vận hành kinh doanh. Điều này bao gồm các quy trình sản xuất, quản lý kho, quản lý nhân viên, phục vụ khách hàng, quảng cáo và tiếp thị, và các khía cạnh khác của hoạt động kinh doanh.

- Đào tạo và hỗ trợ: Franchisor cung cấp đào tạo ban đầu và liên tục cho franchisee và nhân viên của họ. Đào tạo có thể bao gồm các khía cạnh như quản lý, quy trình hoạt động, bán hàng, dịch vụ khách hàng, và các kỹ năng kinh doanh khác. Franchisor cũng cung cấp hỗ trợ liên tục trong quá trình vận hành kinh doanh.

- Hỗ trợ quảng cáo và tiếp thị: Franchisor thường cung cấp hỗ trợ quảng cáo và tiếp thị tập trung cho toàn bộ hệ thống franchise. Điều này có thể bao gồm việc phát triển chiến lược quảng cáo, tài liệu tiếp thị, chiến dịch quảng cáo quốc gia hoặc khu vực, và các hoạt động tiếp thị khác.

- Mô hình Full business format franchise đảm bảo rằng franchisee nhận được sự hỗ trợ toàn diện và chi tiết từ franchisor, giúp họ dễ dàng khởi đầu và vận hành kinh doanh theo một hệ thống đã được chứng minh thành công.

Franchisor cũng hưởng lợi từ việc mở rộng mạng lưới kinh doanh và tăng trưởng thông qua các đơn vị franchise có hiệu suất tốt.

Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn (Equity franchise)

Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn, hay còn được gọi là "Equity franchise", là một hình thức đặc biệt của mô hình franchise trong đó franchisee không chỉ mua quyền sử dụng thương hiệu và hệ thống kinh doanh từ franchisor mà còn tham gia đầu tư vốn vào doanh nghiệp.

Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn
Nhượng quyền có tham gia đầu tư vốn

Trong mô hình Equity franchise, franchisee trở thành một đối tác kinh doanh của franchisor thay vì chỉ là một đơn vị kinh doanh độc lập.

Điều này có nghĩa là franchisee phải đóng góp một khoản vốn để sở hữu một phần cổ phần trong doanh nghiệp hoặc một số lợi ích tài chính khác. Qua đó, franchisee có quyền nhận được một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Với mô hình Equity franchise, franchisor và franchisee chia sẻ rủi ro và lợi ích từ hoạt động kinh doanh. Franchisee có trách nhiệm không chỉ thực hiện các quy định và tiêu chuẩn doanh nghiệp mà franchisor đặt ra, mà còn tham gia vào quản lý và phát triển doanh nghiệp.

Franchisor thường cung cấp sự hỗ trợ quản lý và tư vấn cho franchisee, giúp họ đạt được thành công trong việc kinh doanh và đầu tư vốn.

Mô hình Equity franchise thường được áp dụng trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, bảo hiểm, tài chính và các lĩnh vực có quy mô lớn khác.

Nó tạo điều kiện cho franchisee tham gia trực tiếp vào quản lý và phát triển doanh nghiệp, cùng với việc hưởng lợi từ việc sử dụng thương hiệu và hệ thống kinh doanh đã được thiết lập của franchisor.

Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện (Non-business format franchise)

Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện, hay còn được gọi là "Non-business format franchise", là một hình thức đặc biệt trong mô hình franchise, trong đó franchisor cung cấp quyền sử dụng thương hiệu và sản phẩm của mình cho franchisee mà không cung cấp một hệ thống kinh doanh chi tiết.

Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện
Nhượng quyền mô hình kinh doanh không toàn diện

Trong mô hình Non-business format franchise, franchisor cho phép franchisee sử dụng tên thương hiệu, logo, sản phẩm và/hoặc dịch vụ đã được thiết lập của mình. Tuy nhiên, franchisor không cung cấp một hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh và chi tiết cho franchisee như trong mô hình Full business format franchise.

Franchisee trong mô hình này có tự do phát triển và quản lý hoạt động kinh doanh của mình dựa trên thương hiệu và sản phẩm của franchisor. Họ không bị ràng buộc bởi các quy trình hoạt động cụ thể và không nhận được hỗ trợ quản lý toàn diện từ franchisor như trong mô hình khác.

Mô hình Non-business format franchise thường được áp dụng trong các ngành công nghiệp như bán lẻ, dịch vụ và lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Franchisee có thể tận dụng thương hiệu và sản phẩm đã được phát triển để mở rộng doanh nghiệp của mình, nhưng họ phải tự mình xây dựng các quy trình, chiến lược và hệ thống hoạt động kinh doanh.

Mô hình Non-business format franchise thường yêu cầu franchisee có sự sáng tạo và khả năng quản lý độc lập. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại sự linh hoạt và tự do trong việc phát triển doanh nghiệp theo cách riêng của mình.

Danh sách các nhà hàng nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam

Dưới đây là một số ví dụ về những thương hiệu nhà hàng có hệ thống nhượng quyền tại Việt Nam:

- The Pizza Company

- Lotteria

- KFC

- McDonald's

- Subway

- Domino's Pizza

- Baskin Robbins

- Highland Coffee

- Sumo BBQ

- Gogi House

- The Coffee House

- Tous Les Jours

- Phở 24

- Trà Sữa Gong Cha

- Cộng Caphe

Lưu ý rằng danh sách trên chỉ là một số ví dụ và không bao gồm tất cả các thương hiệu nhượng quyền nhà hàng tại Việt Nam.

Các thương hiệu và hệ thống nhượng quyền có thể thay đổi theo thời gian và không có danh sách chính thức.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các nhà hàng nhượng quyền thương hiệu cụ thể, bạn có thể tìm kiếm thông tin từng thương hiệu trên trang web chính thức hoặc liên hệ trực tiếp với các đại diện của họ.

Biên Tập: Hanoi  Cooking

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NẤU ĂN

Hotline:  0979 499 131 ( Thầy Vũ )   -   Tel: (024) 3200 5261

Địa Chỉ: Nhà C, Học Viện Múa, Khu Văn Hoá Nghệ Thuật, Mai Dịch, Cầu giấy, Hà Nội

Website: https://truongcaodangnauan.edu.vn/

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN: TẠI ĐÂY

 

BẠN THÍCH BÀY VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc. Điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi. Câu hỏi sẽ được giải đáp sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách